• +385 21 470 110

Procedura predaje zahtjeva za ostvarivanje prava na kupnju vinjete

Temeljem Zaključka grada Splita (KLASA: 340-01/10-01/0161, URBROJ:2181/01-09-02/16-19-23) od 30. rujna 2019.g. pozivaju se agencije koje su u 2019.g. ostvarile više od 140 ulazaka na autobusnom terminalu Riva – Obala lazareta u Splitu i s time  stekle uvjet za ostvarivanje prava na godišnju vinjetu odnosno vouchera u 2020.g.,  da se obrate Split parking d.o.o. prema proceduri.

Cijena godišnje vinjete odnosno vouchera iznosi  170.000,00 kn ( PDV uključen u cijeni).

Molimo turističke agencije da ispune izjavu, te istu ovjere kod javnog bilježnika.

Tek nakon što Split parking d.o.o. zaprimi gore navedeni dokument “Izjava”  i podatke pokreniti će se postupak potpisivanja Ugovora.