• +385 21 470 110
Grad Split

Preuzmite aplikaciju za vaš uređaj!

Get it on Google Play

Preuzmite aplikaciju za vaš uređaj!

Get it on Google Play

Javni parking

Pogledajte kartu s lokacijama svih javnih parkinga

Javne garaže

Pogledajte kartu s lokacijama svih garaža

Pauk služba

Sektor za premještanje vozila Splitparking d.o.o

Smart Splitparking

Upoznajte se s aplikacijom

Novosti

Split parking d.o.o. raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2023. godini

Temeljem odredbe članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (N.N. br.26/15), Pravilnika o donacijama SPLIT PARKING d.o.o., a sukladno Financijskom planu aktivnosti društva za 2023. godinu, direktor društva Davor Matošić, 13. ožujka 2023.godine raspisuje

 

Javni natječaj SPLIT PARKING d.o.o.

za dodjelu donacija u 2023. godini

 

Aktualnosti

Split parking d.o.o. raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2023. godini

Temeljem odredbe članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (N.N. br.26/15), Pravilnika o donacijama SPLIT PARKING d.o.o., a sukladno Financijskom planu aktivnosti društva za 2023. godinu, direktor društva Davor Matošić, 13. ožujka 2023.godine raspisuje

 

Javni natječaj SPLIT PARKING d.o.o.

za dodjelu donacija u 2023. godini