• +385 21 470 110

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA NA KVALITETU PARKING USLUGE

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača ( NN 41/14 , 110/15) korisnici svoje reklamacije mogu podnositi Službi za reklamacije potrošača pri tvrtci SPLIT PARKING d.o.o. na adresi


SPLIT PARKING d.o.o.
Služba za reklamacije potrošača
Ruđera Boškovića 28
21 000 Split ili
Na e-mail: reklamacije@splitparking.hr .
Također, reklamacije možete podnositi putem telefaksa na broj 021 470 113