• +385 21 470 110

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA/KORISNIKA

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) korisnici pisane prigovore mogu podnositi:

  •  U prostorijama Split parking d.o.o. na adresi:

         SPLIT PARKING D.O.O.

         POLJIČKA CESTA 37

         21 000 SPLIT

 

Na odluku SPLIT PARKING-a protiv prigovora u prvom stupnju ili za slučaj da korisniku /potrošaču izostane odgovor na prigovor u roku članka 10 st. 6 Zakona o zaštiti potrošača korisnik/potrošač može podnijeti pisanu reklamaciju / žalbu Povjerenstvu za reklamaciju potrošača:

  • U prostorijama Split parking d.o.o. na adresi:

Split parking d.o.o.

Poljička cesta 37

21 000 Split