• +385 21 470 110

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA MOBILNE APLIKACIJE Split Parking

Opće informacije o trgovačkom društvu

Naziv: Split parking d.o.o.

Sjedište tvrtke: R. Boškovića 28, 21000 Split, Hrvatska

OIB:90551978160
 

SLUŽBA ZA KORISNIKE

 1. Prijave problema u svezi registracije kartica za plaćanje i kartičnih transakcija te prepaida korisnik  može uputiti na:
 • Email: suport@paydo.hr  za kartično plaćanje  ili plaćanje putem kartice
 • telefon +385  91/403 4222
 • radno vrijeme: od 8:30 do 16:30 radnim danom
 1. Prijave u svezi rada mobilne aplikacije, prijave nedostataka i prijedloga za unapređenje postojeće možete uputiti u pisanom obliku na adresu sjedišta tvrtke ili na:
 1. Reklamacije i prigovore vezane uz parking usluge korisnik može uputiti  u pisanom obliku na adresu sjedišta tvrtke ili na:

ODREDBE I UVJETI

Ovi uvjeti korištenja određuju Vaš pristup ili uporabu aplikacije koju omogućuju tvrtka Split parking d.o.o.. Korisnik pristupanjem i korištenjem mobilne aplikacije prihvaća odredbe ovih uvjeta.

Korištenjem mobilne aplikacije Split parking ili bilo kojeg  dijela njenog sadržaja Korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim uvjetima i svim ostalim pravilima i uvjetima korištenja mobilne aplikacije Split parking.

Ako se Korisnik ne slaže s navedenim Uvjetima ili ako ima manje od 18 godina, upućuje se isto da dalje ne koristi mobilnu Aplikaciju.

Mobilna aplikacija služi korisniku, uz uvjet ispravne uporabe aplikacije kao pomoć:

 • za jednostavnije pronalaženje slobodnog parkirnog mjesta na uličnim javnim parkiralištima na području Grada Splita kojima upravlja tvrtka Split Parking d.o.o.(parkirno mjesto se ne može i ne smije rezervirati) ;
 • plaćanje usluge parkiranja putem bankovnih kartica i SMS-om;
 • prijava nepropisno parkirnih vozila na području Grada Splita

Prometnom redarstvu odnosno Komunalnom redarstvu Grada Splita
 

TEHNIČKI PREDUVJETI ZA MOBILNE UREĐAJE KOJI PODRŽAVAJU APLIKACIJU

Da bi pametni telefon mogao podržati aplikaciju mora zadovoljavati slijedeće tehničke uvjete neovisno o svom operativnom sustavu:

 • Pristup internetu
 • Ugrađeni GPS ako želite koristiti prepoznavanje lokacije gdje se nalazite i provjeru rute do parkirališta

Budući da se mobilna aplikacija stalno razvija, moguće je da određene informacije neće biti

sasvim ažurirane te se mogu mijenjati bez prethodne obavijesti korisnika. Korisnik će kroz sustav

biti upozoren o  potrebi izvršenja nadogradnje. Radi ispravnog korištenja pojedinih modula

aplikacije te zbog upućivanja pojedinih primjedbi ili prijedloga za unaprijeđenje Korisnik je dužan

koristiti zadnju verziju mobilne aplikacije.
 

PRISTUP KORISNIKA MOBILNOJ APLIKACIJI

Za korištenje mobilne aplikacije Korisnik mora skinuti aplikaciju kroz trgovinu mobilnih uređaja u sustavu te je aplikacija besplatna.
 

ODGOVORNOST

Korisnik mobilnu aplikaciju koristi isključivo na svoju osobnu odgovornost.

Upozorava se Korisnik da radi sigurnosti sudionika u prometu ne koristi mobilnu aplikaciju za vrijeme upravljanja vozilom. Korisnik bez obzira na uporabu mobilne aplikacije mora posvetiti odgovarajuću pažnju vožnji, a sve sukladno prometnim znakovima i važećim zakonskim propisima. 

Upozorava se Korisnik da ne koristi mobilnu aplikaciju na način koji bi odvraćao pažnju vozaču za vrijeme upravljanje vozilom u prometu.

Split parking d.o.o. nije odgovoran Korisniku ili trećim osobama za bilo kakvu imovnsku  i/ili neimovinsku štetu, neizravne, slučajne, posebne, primjerene, kaznene, prekršajne ili posljedične štete, uključujući gubitak profita, osobne ozljede ili oštećenja imovine koje se odnose na povezanosti  ili su na drugi način posljedica bilo kojeg korištenja mobilne aplikacije. Split parking d.o.o. nije odgovoran za globe kazne ili štetu koju korisnik mobline aplikacije nanese u slučaju kršenja pozitvnih pravnih propisa Republike Hrvatske.

Isključuje se odgovornost Split parking d.o.o. za svaki vid štete, u slučaju da broj slobodnih parkirnih mjesta prikazan na aplikaciji ne odgovara stvarnom broju slobodnih parkirnih mjesta na javnom uličnom parkiralištu na području Grada Splita, što može biti uzrokovano kvarom senzorske opreme, komunikacijskim problemima, zauzimanjem parking mjesta od strane drugog vozača prije dolaska do željenog parkinga ili vjerojatnošću pogreške koja je propisana u tehničkoj specifikaciji opreme te ostalim mogućim situacijama koje mogu utjecati na preciznost prikaza slobodnih mjesta.

Svrha mobilne aplikacije da se Korisnika parkirališta i mobline aplikacije uputi na parkiralište koje u trenutku korištenja aplikacije ima najviše slobodnih parkirnih mjesta, odnosno da Split parking d.o.o omogući, a ne jamči i ne snosi odgovornost za slučaj ne pronalaženje slobodnog parkirnog mjesta na uličnom parkiralištu.

Split parking d.o.o. isključuje odgovornost prema Korisnku ili trećim osobama za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja usluga mobilne aplikacije ili za imovinska oštećenja nastala kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja usluga mobilne aplikacije.

Split parking d.o.o. nije odgovoran Korisniku ili trećim osobama, bez obzira na uzrok ili trajanje, za: bilo koju pogrešku, netočnost ili druge nedostatke, neusklađenost ili neizvornost podatka koji se nalaze na mobilnoj aplikaciji kao i za bio kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu podatka do Korisnika, odnosno Split parking d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvo potraživanje ili gubitak koji bi iz toga proizišao.

Nemogućnost korištenja usluge kartičnog plaćanja naknade za parkiranje putem mobilne aplikacije iz bilo kojeg razloga, ne oslobađa Korisnika plaćanja usluge parkiranja na uličnom javnom parkiralištu na području Grada Splita. Za slučaj nemogućnosti korištenja  usluge kartičnog ili prepaid plaćanja putem mobilne apllikacije Korisnik se obvezuje usluge parkiranja platiti putem SMS-om,  ili putem parkirnog aparata.
 

AUTORSKA  PRAVA

Mobilna aplikacija Split Parking je isključivo vlasništvo tvrtke Split Parking d.o.o.. Uporabom mobilne aplikacije  Korisnik, ne stječe  nikakva autorska prava nad istom.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili drugi način mijenjanja mobilne aplikacije Split parking izričito je zabranjeno bez odobrenja Split Parking d.o.o.

Korisnik mobilne aplikacije kod kartičnog i prepaid plaćanja prihvaća opće uvjete IGeus platforme koja koristi PayDo i CorvucPay sustav plaćanja, a sve možete pročitati na: https://app.paydo.hr/uvjeti/