• +385 21 470 110

Za registriranje korisnika pritisnite na tri horizontalne crte u gornjem lijevom uglu nakon čega će vam se otvoriti izbornik. Iz izbornika odaberite „Prijavi se“.

Ako se prvi put prijavljujete izaberite na dnu ekrana “REGISTRIRAJ SE”, te popunite sva prazna polja, zajedno s lozinkom koju treba zapamtiti jer ćete ju koristiti kod prijave na sustav kad uspješno završite registraciju. Nakon što ste ispravno upisali sve tražene podatke pritisnite plavu tipku “Registriraj se”.

Nakon pokretanja tipke „Registriraj se“ dobit ćete poruku da je Aktivacijski kod poslan na vaš email, a prepoznat ćete ga po nazivu „PayDo Shop“, „Dobrodošli na PayDo“

Otvorite email i pritisnite „AKTIVIRAJ RAČUN“ ili otvorite link ispod u web pregledniku

Nakon što ste uspješno aktivirali račun vratite se u aplikaciju Split Parking. Ponovo odaberite dugme u gornjem lijevom uglu te potom “Prijavi se”.

U polje „Email“ upišite email adresu kojom ste se registrirali i lozinku, te pritisnite “Prijavi se”. U izborniku će se tada pokazati vaše ime koje ste upisali kod registracije što znači da je registracija uspješno obavljena. Sada možete nastaviti koristiti aplikaciju.

Napomena: Kako bi mogli plaćati SMS-om, „prepaidom“ ili karticom morate u aplikaciji uz registraciju kartice ili nadopune vašeg prepaid računa, upisati i vašu registraciju vozila kako bi sustav mogao znati za koje je vozilo plaćen parking.

Za upisivanje registarskih oznaka pritisnite dugme u gornjem lijevom uglu nakon čega će vam se otvoriti izbornik aplikacije. Iz izbornika odaberite „Postavke“

Na Izborniku Postavk odaberite “Registarske oznake”, te kad vam se otvori novi prozor izaberite “Dodaj novu registarsku oznaku”.

Upišite „Naziv vozila“, te ispod njegovu „Registarsku oznaku“. Spremite registraciju odabirom “Spremi registraciju”. Ponovnim ulaskom u izbornik „Postavke/ Registarske oznake“ možete odabirom „Dodaj novu registarsku oznaku“ dodati drugo vozilo kako bi kod plaćanja parkinga mogli plaćati za više različitih vozila. Želite li izbrisati registarsku oznaku dovoljno je pritiskom prsta povući registraciju u lijevo, te će vam se otvoriti izbornik „Izbriši“.

Napomena: Ako izbrišete aplikaciju i ponovno ju instalirate ili ako promijenite mobilni uređaj morate ponoviti proceduru registracije vozila. Prijavom emailom i lozinkom kroz izbornik se ne prenosi registarska oznaka vozila u postavkama.

Broj unutar svjetloplavih „pinova“ na karti označava broj slobodnih parkirnih mjesta na uličnim parkiralištima, a broj unutar tamnoplavih „pinova“ na karti predstavlja broj slobodnih parkirnih mjesta na vanuličnim parkiralištima (parkirališta s rampama).

Koje je parking mjesto na određenom uličnom parkiralištu slobodno, odnosno zauzeto doznat ćemo tako da na početnom zaslonu aplikacije pomoću dva prsta kretnjom kao na slici uvećamo pregled dok se ne pojavi prikaz svakog pojedinačnog parking mjesta na karti. Zelena mjesta su slobodna, dok crvena označavaju zauzeta mjesta.

Ako vam je uključena opcija korištenja GPS-a na mobitelu, aplikacija će kad pritisnete na kružić u donjem lijevom uglu pokazati vašu trenutačnu lokaciju. Odabirom opcije „PRONAĐI NAJBLIŽI PARKING“ aplikacija će vam na karti označiti put do najbližeg slobodnog parkinga.

Plava točka na karti predstavlja vašu lokaciju, a plava linija predstavlja najkraći put do najbližeg slobodnog parkirališta prikazanog bijelim „pinom“. Kako bi dobili točne upute do parkirališta izaberite plavi krug sa strelicom, nakon čega ćete biti preusmjereni u mobilnu aplikaciju za navigaciju s uputama do cilja.

Pronađite na karti parking za kojeg želite platiti parkirnu kartu.

Odaberite parking pritiskom na plavi „pin“ te potom „SMS plati“. Aplikacija vas preusmjerava na SMS s već popunjenim podacima o primatelju SMS-a i registracijskom oznakom automobila. Nakon što pošaljete SMS pritiskom na „ŠALJI“ kupili ste parkirališnu kartu koja vrijedi 1 sat. Operater će vam sukladno vlastitom cjeniku kod plaćanja zaračunati fiksnu pristojbu za slanje posebnog SMS koja se dodaje na cijenu parkinga za izabranu zonu.

Preduvjet za korištenje Prepaid računa je da ste već registrirani kao korisnik u sustavu. Ako niste registrirani možete pogledati procedure kako se registrirati. Ako ste uspješno registrirani trebate u WEB pregledniku otvoriti stranicu www.paydo.hr te u desnom uglu izabrati „Prijavi se“.

Upišite svoj email i lozinku, te pritisnite „PRIJAVA“.

U desnom uglu će se pojaviti vaše ime što znači da ste uspješno prijavljeni na stranicu. Na sredini stranice u izborniku se nalazi „Saldo“ kojeg je potrebno odabrati.

Popunite sve podatke koji nedostaju, a koji su obavezni kako bi koristili Prepaid opciju te odaberite „Spremi“.

Sada možete izborom „+ Nova nadoplata“ pokrenuti nadoplatu vašeg Prepaid računa.

Upišite pod „Iznos nadoplate“ koliko kuna želite uplatiti za parking te izaberite „Kartica“ kako bi započeli transakciju.

Odaberite bankovnu karticu, upišite broj kartice, datum isteka, kontrolni kod i odaberite „PLATI“. Povratkom na prvu stranicu (SALDO) sada ćete vidjeti uplaćena sredstva.
Sada se možete vratiti u mobilnu aplikaciju i koristiti Prepaid saldo za plaćanje parkinga. Račun će vam se automatski poslati na email.
Napomena:
Ove upute su samo informativnog karaktera, te se mogu promijeniti od strane davatelja usluge. Zbog preciznosti predlažemo pročitati upute na njihovim stranicama.

Kako bi prvi put registrirali bankovnu karticu kod odluke da prvi put platite parking karticom pritisnite na željeni „pin“ parkinga.

Uočite na slici „pinove“ koji označavaju parkirališta pod naplatom. Svijetloplavi „pinovi“ prikazuju ulične parkinge na kojima možete plaćati SMS-om, bankovnim karticama ili prepaidom. Tamnoplavi „pinovi“ označavaju vanulične parkinge na kojima još nije moguće platiti putem mobilne aplikacije.
Svaki „pin“ sadrži broj koji označava trenutačni broj slobodnih mjesta na parkingu. U slučaju da nema slobodnih mjesta boja „pina“ će postati siva, a broj će pokazivati „0“ slobodnih mjesta. Ako je na „pinu“ slovo „P“ znači da pokazivač slobodnih mjesta još nije u funkciji.

Izaberite vozilo za koje želite platiti parking (ako ste ih registrirali više od jednog u sustav), a potom tipku “Plati”.
U sljedećem koraku odaberite koliko sati parkiranja želite platiti te potvrdite odabir pritiskom na „Potvrdi“.

Kada ste u prozoru „Način plaćanja“ nudi vam se mogućnost plaćanja „Prepaidom“ ako imate novaca na računu ili da dodate novu karticu. Pritisnite „Dodajte novu karticu“. Tada će vam se otvoriti početna stranica PayDo sustava gdje ćete ponovno upisati email adresu i lozinku s kojom ste se prethodno registrirali na sustav. Nakon upisa podatka pritisnite „Prijava“.

Na PayDo stranici u desnom gornjem kutu izaberite svoje „Ime i prezime“ nakon čega se otvara padajući izbornik unutar kojeg odaberete “NAČINI PLAĆANJA” te potom kad se otvori novi prozor odaberite “NOVA KARTICA”.

U sljedećem koraku na ekranu koji se otvorio izaberite „Vrstu kartice“ koju posjedujete (Visa, Diners, Mastercard), „Broj kreditne/debitne kartice“, „Datum isteka kartice“ i „CCV kod“ (troznamenkasti kod koji je otisnut sa stražnje strane kartice ovisno o vrsti kartice). Ispod se obavezno upisuju „Podaci o vlasniku kartice“ i to sva polja: ime, prezime, država, telefonski broj i email. Na kraju postupak prijave kartice završite pritiskom na “Plati”.
Kod prijave bankovne kartice PayDo sustav će vam napravi transakciju u iznosu 1kn kako bi se kartica uspješno pohranila u PayDo sustav. Iznos će biti vraćen na vaš račun nakon registracije. Nakon registracije kartice morate ponovno otići na mobilnu aplikaciju Split parking te ćete prilikom izbora plaćanja parkinga pritiskom na „pin“ (željeni parking) sada vidjeti vašu bankovnu karticu te ju izabrati za plaćanje.
Napomena: Kako bi mogli plaćati SMS-om, „prepaidom“ ili bankovnom karticom morate uz registraciju kartice ili nadopune vašeg prepaid računa, registrirati u aplikaciji i vašu registraciju vozila kako bi sustav mogao znati za koje je vozilo plaćen parking.

Pronađite na karti parking za kojeg želite platiti parkirnu kartu.

Odaberite parking pritiskom na plavi „pin“ i izaberite Plati.

U idućem koraku odaberite broj sati za koji želite platiti parking. Broj sati odabirete pomicanjem gore-dolje na skali brojeva. Nakon odabira broja sati pritisnite „Potvrdi“.

S popisa odaberite željenu karticu ili „prepaid“ račun te pokrenite plaćanje.

Plaćanje potvrdite odabirom opcije Plati.

Na početnom ekranu, u pravokutniku, se prikaže kupljena karta.

Na početnom ekranu pojavit će se pravokutnici s informacijom o trenutno aktivnim kartama.
Unutar pravokutnika možete pročitati:
• Trajanje parkirališne karte
• Registarsku oznaku vozila za kojeg ste platili parking
• Zonu za koju ste platili parking

Želite li produžiti vrijeme trajanja parkirne karte odaberite pravokutnik s aktivnom kartom na početnom zaslonu. Pojavit će se prozorčić s pitanjem: „Želite li produžiti parkirnu kartu?“ Odaberite „PRODUŽI“.

Odaberite za koliko sati želite produžiti parking kartu, potvrdite odabirom „Potvrdi“, izaberite način plaćanja i potvrdite transakciju.

Na početnom zaslonu aplikacije će se pojaviti novi pravokutnik s novom aktivnom kartom koja će uključiti i vrijeme koje vam je ostalo s prethodne karte ako plaćate u istoj zoni.

Odaberite „ “ na glavnom izborniku, te potom „korisničko ime“ kako bi se prikazala povijest kupljenih karata.

Prikazat će se povijest svih kupljenih karata s informacijama o registarskoj oznaci automobila, vremenu u kojem je karta kupljena, zoni za koju je karta kupljena, iznosu kupljene karte, vremenu kad je karta kupljena, te načinu plaćanja (prepaid /kreditna kartica).

Odaberite dugme u gornjem lijevom uglu,

a potom „Pauk“.

Nakon pokretanja aktivira se modul za fotografiranje na vašem mobitelu. Svakako mu dozvolite pristup vašim fotografijama, te fotografirajte nepropisno parkirano vozilo tako da se što bolje uoči prekršaj.

U prozoru „Napravi prijavu“ detaljno ispunite tražene podate kako bi službenici što lakše locirali vozilo. Poruka se prosljeđuje nadležnom Prometnom redarstvu koje će utvrditi postoji li opravdanost za premještanje vozila. Na kraju potvrdite prijavu vozila odabirom tipke “Pošalji”. U donjem dijelu ekrana će se pojaviti poruka: „Prijava uspješno napravljena!“

Prijave koje ste poslali možete pogledati na opciji “PRIJAVE”.