• +385 21 470 110

PROJEKTI

Garaža Odeska

Garaža Odeska

Projekti u tijeku

Za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – nadogradnja dijela natkrivenog parkirališta/garaže Odeska 2. b skupine ishođena je Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/20-01/000217, URBROJ: 2181/01-03-02/16-21-0023 od 17.3.2021. koja je postala pravomoćna 14.4.2021. KLASA: UP/I-361-03/20-01/000217; URBROJ: 2181/01-03-02/16-21-0025.

Prethodni članci Garaža Dobrilina
Sljedeći članak Garaža Sućidar

Dokumenti za preuzimanje