• +385 21 470 110

PROJEKTI

Garaža Dobrilina

Garaža Dobrilina

Projekti u tijeku

Za građenje građevine komunalne infrastrukture – javna garaže/parkiralište, 2. b skupine ishođena je Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/20-01/000127, URBROJ: 2181/01-03-02/21-21-0020 od 16.3.2021. koja je postala pravomoćna 13.4.2021. KLASA: UP/I-361-03/20-01/000127; URBROJ: 2181/01-03-02/21-21-0021.

28.10.2021. u EOJN RH objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave „Izgradnja garaže Dobrilina“. Prethodno savjetovanje traje do 4.11.2021. 

 

 

8.11.2011.g. objavljena je Obavijest o nadmetanju u EOJN. Detalje o objavi možete vidjeti ovdje

Prethodni članci Garaža Lokve
Sljedeći članak Garaža Odeska

Dokumenti za preuzimanje