• +385 21 470 110

PROJEKTI

Garaža Doverska

Projekti u tijeku

Predmetna lokacija nalazi se u predjelu kotara Mertojak. Projektnom dokumentacijom predviđena je rekonstrukcija i nadogradnja do punih tlocrtnih gabarita postojeće garaže Doverska.

123