• +385 21 470 110

PROJEKTI

Garaža Doverska

Projekti u tijeku

Predmetna lokacija nalazi se u predjelu kotara Mertojak. Projektnom dokumentacijom predviđena je rekonstrukcija i nadogradnja do punih tlocrtnih gabarita postojeće garaže Doverska.

Garaža Dobrilina

Projekti u tijeku

Garaža Dobrilina planarina je uz Ulicu Matice hrvatske (između ceste i stambene zgrade s južne strane), istočno od križanja sa Ulicom Brune Bušića.

Veći dio obuhvata zauzimaju postojeće parkirne površine u 2 nivoa. Parkirnim površinama pristupa se putem postojećih rampi koje se priključuju na prometnicu. Građevina se sastoji od tri parkirališne etaže i sportskog igrališta smještenog na ravnom prohodnom krovu dijela suterenske etaže.

Garaža Lokve

Projekti u tijeku

Garaža Lokve planirana je na predjelu kotara Lokve, na dijelu k.č. 6396, k.o. Split na kojoj se nalazi Osnovna škola “Lokve – Gripe”. Ispod postojećeg školskog igrališta i parkirne površine predviđena je izgradnja garaže na dvije etaže sa 220 parkirališnih mjesta. Na prohodnom krovu garaže predviđeno je školsko igralište.