• +385 21 470 110

Poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za nabavu dugoročnog kredita za financiranje investicijskih projekata

splitparking 0 355
  1. Poziv za prikupljanje obvezujuće ponude za dugoročni kredit za financiranje investicijskih projekata  u iznosu od 8.000.000,00 EUR-a s fiksnom kamatnom stopom,
  2. Poziv za prikupljanje obvezujuće ponude za dugoročni kredit za financiranje investicijskih projekata  u iznosu od 8.000.000,00 EUR-a s varijabilnom kamatnom stopom.