• +385 21 470 110

Split parking d.o.o. raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2024. godini

splitparking 0 907

Temeljem odredbe članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (N.N. br.26/15), Pravilnika o donacijama SPLIT PARKING d.o.o., a sukladno Financijskom planu aktivnosti društva za 2024. godinu, direktor društva Davor Matošić, 20. ožujka 2024.godine raspisuje

 

Javni natječaj SPLIT PARKING d.o.o.

za dodjelu donacija u 2024. godini