• +385 21 470 110

Split parking d.o.o. raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2023. godini

splitparking 0 192

Temeljem odredbe članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (N.N. br.26/15), Pravilnika o donacijama SPLIT PARKING d.o.o., a sukladno Financijskom planu aktivnosti društva za 2023. godinu, direktor društva Davor Matošić, 13. ožujka 2023.godine raspisuje

 

Javni natječaj SPLIT PARKING d.o.o.

za dodjelu donacija u 2023. godini

 

Izgradnja garaže na Lokvama: radovi unutar predviđenih rokova unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima i velikoj količini oborina koje ih otežavaju

splitparking 0 690

Široki iskopi predstavljaju prvu i najzahtjevniju fazu radova, a direktno ovise o vremenskim uvjetima i otvorenosti jedinog legalnog deponija u županiji koji za kišnih dana nije dostupan.