Terminal za turističke autobuse na Rivi

 

RADNO VRIJEME: 00:00 h - 24:00 h

BROJ PARKIRNIH MJESTA: 5

CIJENE: LJETNA TARIFA: 01. 04. – 31.10.

Svaki ulazak autobusa do 15 min: = 400,00 kn

Svakih sljedećih 15 min: = 400,00 kn

Svaki ulazak minibusa do: 15 min.= 200,00 kn

Svakih sljedećih 15 min: = 200,00 kn

CIJENE: ZIMSKA TARIFA: 01. 11. - 31. 03.

Svaki ulazak autobusa do: 60 min.= 200,00 kn

Svakih sljedećih: 60 min: = 200,00 kn

Svaki ulazak minibusa do: 60 min.= 100,00 kn

Svakih sljedećih 60 min.= 100,00 kn

 

Parkiralište za autobuse Kopilica

 

RADNO VRIJEME: 00:00 – 24:00

BROJ PARKIRNIH MJESTA: 48

NAKNADA ZA DNEVNO PARKIRANJE PO AUTOBUSU: 120,00 kn

MJESEČNA PRETPLATA ZA AUTOBUSE DO 13 METARA: 750,00 kn 

MJESEČNA PRETPLATA ZA AUTOBUSE PREKO 13 METARA: 1.000,00 kn 

 

Terminal za turističke autobuse na parkiralištu Kopilica I

 

RADNO VRIJEME: 00:00 – 24:00

BROJ PARKIRNIH MJESTA: 3

MAKSIMALNO ZADRŽAVANJE: 15 min. – besplatno