Autobusi na Rivi

 

RADNO VRIJEME: 00:00 h - 24:00 h

 

CIJENE: LJETNA TARIFA: 01. 05. – 30. 09.

Svaki ulazak autobusa do 15 min: 50,00 kn

Svakih sljedećih 15 min: 250,00 kn

 

CIJENE: ZIMSKA TARIFA: 01. 10. - 30. 04.

Svaki ulazak autobusa: 30,00 kn

Maksimalno zadržavanje: 60 min.